Lyrics Вольский - Разбуры турмы муры

Singer
Song title
Разбуры турмы муры
Date added
29.08.2018 | 16:20:19
Views 28062
60 people consider the lyrics to be true
28 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Вольский - Разбуры турмы муры, and also a translation of a song with a video or clip.

Ён быў натхнёны і малады,
Іх незлічона было.
Ён на плошчы вёў гарады
З песняй, што блізка святло.
І запальвалі свечкі яму,
Плыў па-над плошчаю дым.
Ён спяваў: зруйнуем турму!
Яны спявалі за ім:
Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды-то бяры!
Мур хутка рухне, рухне, рухне — І пахавае свет стары!
Ведалі словы напамяць — і спеў
Неслі па вуліцах так,
Што кроў кіпела і гнеў кіпеў,
І сэрцы стукалі ў такт.
Білі ў сто тысяч далоняў — і рытм
Ворагаў біў напавал.
Ішлі на муры ва ўсім свеце старым…
А ён усё граў і спяваў.
Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды-то бяры!
Мур хутка рухне, рухне, рухне — І пахавае свет стары!
Так паўстаў шматтысячны рух,
Воінаў цэлая раць,
Можна помнікі зносіць і брук
На камяні разбіраць.
Кожны адчуў — прыйшоў яго час
Сілы аддаць барацьбе:
Хто не з намі — той супраць нас!..
Спявак быў сам па сабе.
Глядзеў, як шчыльныя рады
З ягонай песняю ідуць,
А песня глухне, глухне, глухне…
А муры растуць, растуць…
Yon was nathnony and malady,
Their nezlichona was.
Yon on the ploshchi veraў
S song, it is holy blessed.
І flooded candles, pit
Plyў above the smoke.
Young spyavaў: we shake turma!
Yany spyavalі for іm:
Mura turms!
Pranesh svabody some bjara!
Moore sputka rukhna, rukhna, rukhna - І pahavaye light of old!
Vedal words napamyats - i special
Neslya pa volіtsah so
What is krope and gne kіpeў
І serstsu ука tact ў.
Bіlі ў one hundred thousand dalonў - і рітм
Woraga bia attacked.
Шshlі on the ants va ўsіm sveze old ...
A yon usyo graў і spyavaў.
Mura turms!
Pranesh svabody some bjara!
Moore sputka rukhna, rukhna, rukhna - І pahavaye light of old!
So pāsta ў shmattysyachny Rukh,
Voyen tselaya rats,
Mozhnіkі znosіts і brook
On Kamyanі razbirats.
Leather Adcha - Pryysho Yago Hour
Sily addat barache:
That is not a nam - that suprats us! ..
Spyavak byp he sa pa.
Glyadzeў, yak schichlnyya happy
W yaganay song іduts,
And the song is deaf, deaf, deaf ...
And the moors grow, grow ...
Survey: Is the lyrics correct? Yes No