Текст песни Capercaillie - Oh mo dhuthaich

Исполнитель:
Название песни:
Oh mo dhuthaich
Дата добавления:
15.12.2019 | 03:20:08
Просмотров: 2
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Capercaillie - Oh mo dhuthaich, а еще перевод песни с видео или клипом.

O mo dhuthaich' stu th'air m'aire
Uibhist chumhraidh ur anan gallan,
Far a faighte na daoin' uaisle,
Far 'm bu dual do Mha 'ic Ailein.

Tir a' mhurain, tir an eorna
Tir 's am pailt a h-uile seorsa
Far am bi na gillean oga
Gabhail oran 's 'g ol an lionna

Thig iad ugainn, carach, seolta
Gus ar mealladh far ar n-eolais;
Molaidh iad dhuinn Manitoba,
Duthaich fhuar gun ghual, gun mhoine.

Cha leig mi leas a bhith 'ga innse,
Nuair a ruigear, 'sann a chithear,
Samhradh goirid foghar sitheil,
Geamhradh fada na droch-shide

Nam biodh agam fhin de storas
Da dheis aodaich, paidhir bhrogan
Agus m'fharadh bhith 'nam phoca
'Sann air Uibhist dheanainn seoladh.
0
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет