Текст песни Capercaillie - Am Buachaille Ban

Исполнитель:
Название песни:
Am Buachaille Ban
Дата добавления:
15.12.2019 | 03:20:08
Просмотров: 2
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Capercaillie - Am Buachaille Ban, а еще перевод песни с видео или клипом.

Och, ochan a righ
Gura tinn an galair an gradh
Chan eil neach air am bi
Nach saoil gura seach dainn gach la
Gunn bhrist e mo chridh
'S gun sgaoil e cuislean mo shlaint
Bhith 'g amharc ad dheidh
A gheug a'bhrollaich ghil bhain
Ghil bhain

A bhuachaille bhain
Ma 's aill leat labhairt air thuis
Gura leatsa gun dail mo lamh
Ma thig thu rim dluth
Gur truagh mar ta
Nach d'tharlaidh mis'agus thu
An eilein gun truagh
Gun ramh, gun choite, gun stiuir
Gun stiuir

Na faiceadh sibh geug
'S i 'g eirigh maduinn chiuin cheo
Le pearsa dha reiri iu
Ceudan mhealladh 'nan doigh
Gur binne do bheul
Na teudan thidheall ri ceol
Nach truagh leat mi 'd dheidh
Leam fhein air cnoc ri bron
Ri bron

Och, ochan a righ
Gura tinn an galair an gradh
Chan eil neach air am bi
Nach saoil gura seach dainn gach la
Gunn bhrist e mo chridh
'S gun sgaoil e cuislean mo shlaint
Bhith 'g amharc ad dheidh
A gheug a'bhrollaich ghil bhain
Ghil bhain
Ghil bhain
0
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет