Lyrics Maarja - Vana vaksal

Singer
Song title
Vana vaksal
Date added
07.12.2017 | 15:20:04
Views 70
0 people consider the lyrics to be true
0 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Maarja - Vana vaksal, and also a translation of a song with a video or clip.

Mind jälle äratab üks vana tantsuviis,
sest rattad laulavad kui tookord minnes siit.
Ma tõusen rutates ja ennast valmis sean,
sest varsti peatub rong vanas vaksalis.

Siin ta on,
vana jaam,
millest kord astusin maailma õnne tabama,
tookord rong lahkus siit ja mind kaasa ta viis kaugele,
rattad laulsid sama viit.

Ja võtan kohvri ma,
on sama lihtne ta,
nii nagu lahkudes, kui rong mind kaasa viis.
Pea ukski avaneb, mus miski ärkab taas,
veel hetk ja olengi vanas vaksalis.

Siin ta on,
vana jaam,
millest kord astusin maailma õnne tabama,
tookord rong lahkus siit ja mind kaasa ta viis kaugele,
rattad laulsid sama viit.

Perroon mu jalge all on rohtu kasvanud.
Näe, vana kell on seal, kuid aeg on ikka uus.
Mis teada saanud ma, kas taband unelma
või kõik on jäänud nii vanas vaksalis?

Siin ta on,
vana jaam,
millest kord astusin maailma õnne tabama,
tookord rong peatus siin ja mind kaasa ta viis kaugele,
rattad laulsid sama viit.

mmmmmm mmmmm....jne
Опять же, я пробуждаю старый стиль танца,
потому что колеса петь при переходе отсюда.
Я встаю и готовлюсь ко мне,
потому что скоро поезд остановится в старом поезде.

Здесь
старая станция
из которого однажды я стремился поразить мир счастья
Затем поезд ушел, и я проделал долгий путь.
колеса пропели одни и те же пять.

И я беру свой чемодан
это так же легко для него
как будто уезжая, когда поезд привел меня.
Голова двери открывается, что-то просыпается снова,
еще минуту, и я в старом воске.

Здесь
старая станция
из которого однажды я стремился поразить мир счастья
Затем поезд ушел, и я проделал долгий путь.
колеса пропели одни и те же пять.

У хребта под ногами выросла трава.
Видите ли, старые часы есть, но время все еще новое.
Что я знал, если бы мне приснился сон?
Или все так устарело в воск?

Здесь
старая станция
из которого однажды я стремился поразить мир счастья
Затем поезд остановился здесь и провел долгий путь.
колеса пропели одни и те же пять.

mmmmmm mmmmm .... и т. д.
Survey: Is the lyrics correct? Yes No