Lyrics DJ Traktor - Oraj pole na traktore

Singer
Song title
Oraj pole na traktore
Date added
26.04.2016 | 23:19:58
Views 3541
6 people consider the lyrics to be true
6 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference DJ Traktor - Oraj pole na traktore, and also a translation of a song with a video or clip.

Hej, hej kup se klej!
Efribary oram pole. Efribary
Efribary oraj pole

Na traktore oraj pole

Efribary pomarańcze
Ku*wy stoją a ja tańczę
Efribary kalafiory
Ku*wa i pierdolone potwory
Ja pierdolę wszystkie c*py
Ku*wa wszystkie zje*ane dupy
Ku*wa na tą imprezę w remizie jest zaje*iście ku*wa

Oraj pole na traktore
Hej hup siabadaba
Oraj pole na traktore
Hej hop siabadaba
Hop siup hop siup
Cztery baby łosiem dup
Hop siup hop siup
Cztery baby łosiem dup.

Efribary na traktore siadaj leee łoraj pole
Przypnij bronę na traktora i łoraj te pola
Wszystkie pola mi załoraj
Ku*wa ku'wa na traktora
No i ch*j
Efnbary
Efnbary
O i ch*j
Rzucaj gnój
No i ch*j przerzucaj gnój
Widłami
Gnój w stodole mojej przerzucaj ku*wa mać
Oraj pole na traktore wieśniak jesteś wiesz ło co chodzi mnie

O ku*wa mać ja pierdolę
Jak to fajnie tak się łore pole na traktore
Przypnij bronę łoraj pole na traktore
I widłami gnój przerzucaj To jest

Wypas
Wypas full wypas full

Oraj pole na traktore
Na Ursusie na ku*wa kumbainie swoim
I kumbajnem popierdalaj
Łoraj pole i zasadzaj te buroki
Je tutaj

Czyste filce przywdziej w dzień
Ku*wa a w nocy czystą kufajkę
No i na imprezę zapierdalaj
Do remizy u nas na działce
Ku*wa będzie zajelście
Ku*wa na tej wiosce
Będzie po prostu smerfastycznie
Wyjęliście
Rolnicze disco

Rolnicze disco uło uło uło
Rolnicze disco
impreza w remizie
Uło uło rolnicze disco uło uło

Impreza w remizie
Hej hej impreza w remizie
Ku*wy wszystkie stoją ku*wa blade je*ane ściany podpierają
Ku*wa a ja tutaj
Szukam jakiejś ku*wy którą chcę zawy*uchac
Ja pie*dolę ku*wa mać
Ku*as mnie swędzi ostro o ku*wa
Zaraz spuszczę się

Do moich ku*wa czystych hajdawerów
Ku*wa przywdziałem dzisiaj koszulę w kratę flanelową
No i czystą kufajkę czyste filce założyłem
Hajdawery wyprałem sobie

Ubrudziłem się grochwką
O ku*wa mać

Oraj pole na traktore tak mówię Ci ja
Oraj pore na traktore i wypasaj koguty
Oraj pore na traktore siorpaj lee ku*wa

Chu*o chu*u muju To jest pojebane
Эй, эй, купить клей SE!
Efribary поле oraj. Efribary
Efribary oraj поле
На traktore oraj поле
Efribary апельсины
* К вы стоите и я танцую
Efribary соцветий
Трахание и чертовы монстры
Чертов все с * PY
Ку-ва * все * ане есть дерьмо
Ебут этой партии в пожарной части является zaje * действительно ебут
Oraj поле на traktore
Эй HUP siabadaba
Oraj поле на traktore
Эй хоп siabadaba
Хмель Хмель шлюп шлюпка
Четыре ребенка лося DUP
Хмель Хмель шлюп шлюпка
Четыре ребенка лося DUP.
Efribary на traktore сидят Leee łoraj поле
Pin борону к трактору и łoraj эти поля
Все поля I Zalor
Ебешь ku'wa на тракторе
И ч * J
Efnbary
Efnbary
O и CH * J
бросать экскременты
И ч * J Флик навозом
вилы
Навоз в амбаре мой Флик ебать матери
Oraj поле на traktore односельчанина Л.О. вы знаете, что он мне
О ебут мать трахать меня
Как хорошо, что коробка знания на traktore
Pin борона łoraj поле на traktore
Я Флик вилкой помет Это
пастьба
Выпас полный выпаса полный
Oraj поле на traktore
В Ursus на трах ваш kumbainie
Я kumbajnem popierdala
Łoraj поле и завод buroki
их здесь
Чистые войлок дон день
Ку * ва ночной чистый kufajkę
И партия zapierdala
Для пожарной части с нами на участке
Ебать является zajelście
Ебут на селе
Это будет просто smerfastycznie
Вы взяли
Сельское хозяйство дискотека
Сельское хозяйство дискотеке Ulo Ulo Ulo
Сельское хозяйство дискотека
партия в пожарной части
Ulo Ulo Ulo Ulo сельскохозяйственная дискотека
Событие в пожарной части
Эй, эй, партия в пожарной части
* По отношению ко всем из вас стоят на хрен они бледнеют * АНХ стены поддерживают
Ебать, и я здесь
Я завожусь * вы * Я хочу, чтобы накачанной uchac
I * Pie судьба ебут мать
Ku *, как зудит резко с трах
Как только привести его к
К моему в ебать чистой hajdawerów
Ебать себя сегодня в клетчатую фланелевую рубашку
И чистые kufajkę чистые войлок основана
Я широкие штаны умылся
Я испачкал grochwką
О ебет мать
Oraj поле на traktore, так что я вам говорю,
Oraj пор на traktore и пастбищных петухи
Oraj пор на traktore siorpaj подветренной ебать
Чу-Чу * о * у Муджу Это пиздец
Survey: Is the lyrics correct? Yes No