Lyrics Уласевич Нина, д.Забердово - У канцы грэбли шумяць вербы

Singer
Song title
У канцы грэбли шумяць вербы
Date added
02.09.2015 | 13:42:50
Views 726
0 people consider the lyrics to be true
0 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Уласевич Нина, д.Забердово - У канцы грэбли шумяць вербы, and also a translation of a song with a video or clip.

У КАНЦЫ ГРЭБЛІ ШУМЯЦЬ ВЕРБЫ
У канцы грэблі шумяць вербы,
Што я пасадзіла,
Няма майго міленькага,
Што я палюбіла.
Няма яго і не будзе,
Паехаў у Адэсу,
А мне сказаў: «Расці, дзеўка,
На другую весну».
Расла дзеўка, перарасла
Дый на меру стала,
Ждала, ждала міленькага
Дый плакаці стала.
Плачце, вочы, плачце кары,
Така ваша доля,
Бо ўжо ж мне прышукалі
Новага ўхажора.
Не сама я палюбіла,
Палюбіла маці,
А мне, беднай, праказала
Платочкі даваці.
Адзін дала, другі дала,
А на трэцім стала,
А тым трэцім, бялюсенькім,
Ручанькі звязала.
At Kanz GREBLІ SHUMYATS WILLOW
In Kantsy greblі shumyats willow
INTO I pasadzіla ,
Nyama mіlenkaga Maiga ,
INTO I palyubіla .
Nyama Iago i do not Budza ,
Paehaў have Adesu ,
And I skazaў " Rastsі , dzeўka ,
On the other spring . "
Dzeўka industries , perarasla
Dy on the measure began ,
I waited and waited mіlenkaga
Dyj plakatsі become .
Plachtse , vochy , plachtse punishment ,
Taka your share ,
Bo ўzho am I pryshukalі
Novy ўhazhora .
I myself do not palyubіla ,
Palyubіla matsі ,
And I , bednay , prakazala
Platochkі davatsі .
Adzіn gave , gave drugі ,
And tretsіm began ,
A fifth tretsіm , byalyusenkіm ,
Ruchankі zvyazala .
Survey: Is the lyrics correct? Yes No