Lyrics МАДИНА - жана жыл

Singer
Song title
жана жыл
Date added
07.09.2020 | 20:20:28
Views 58
0 people consider the lyrics to be true
0 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference МАДИНА - жана жыл, and also a translation of a song with a video or clip.

1) Ақ сезімдей ақ оба,жолымда
Ақ шағала қонады,қолыма
Көптен күткен мереке,сағына
Келер міне жаңа жыл,тағыда,тағыда

Қайырмасы:
Жаңа жылдың жарқырасын шамдары
Жаңа өмірдің жадырасын жандары
Жаңа жыл,жаңа күн,жаңа өмірде
Орындалсын әрбір жанның бар арманы

2) Аралайды даланы,қаланы
Аппақ қырау өрнегі,салады
Қоңыраудың сыңғырлы үнімен
Тереземді жаңа жыл қағады,қағады
1) White plague, on the way
A white gull lands on my hand
The long-awaited holiday will be missed
Here comes the new year, again, again

Chorus:
New Year's bright lights
The joys of a new life
New year, new day, new life
Let every soul 's dream come true

2) Travels the steppe, the city
Draws a white frost pattern
With a ringing sound
The New Year knocks on my window
Survey: Is the lyrics correct? Yes No