Текст песни Гайдамаки - Коломийки для москалів2

Исполнитель:
Название песни:
Коломийки для москалів2
Дата добавления:
15.11.2017 | 09:20:06
Просмотров: 48
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Гайдамаки - Коломийки для москалів2, а еще перевод песни с видео или клипом.

Кто круче?

или
Жив народ собі один
Звався Український
Але він не знав, що є
Ще народ Російський
Жили собі добре в них
Та радяньська влада
Взяла та й народи ті
Братами назвала

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

Вова Лєнін раз напився
Бо хтів погуляти
В Смольнім руху наробив
Вистрилів з гармати
Ну а рано з бодуна
Виліз на трибуну
Із обдертих він створив
Червону комуну

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

Тече вода з-під Аврори
Та й по Петроград
А я маю собі в сраці
Ту Совєцьку Владу
За Царя нам було добре
Кожний мав се поле
А Володя всіх зігнав
Най го колька сколе

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

А мій дідо був ґазда
Сіяли й орали
А москалики здуріли
Куркульом назвали
Най би си собі назвали
А то всьо забрали
ТОВАРІЩЕМ нарекли
І куфайку дали

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

Росіяни добрі люде
Москалі погані
Ліпше хлопці би-сте жили
Десь у Пакістані
А як нє то сі не пхайте
Вас застерігаю
А ні я, а ні родина
Вас тут не чекаю

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

Всі заводи-сте забрали
Тепер ви магнати
Але в нас є Лазаренко
Буде помагати
Ше Вкраїна затцвіте
І розквітнуть квітки
Ше прилізете до нас
Ви на заробітки

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

Нас у школі колись вчили
"ЗДРАСТВУЙТЄ!" казати
Шлях би трафив, Москалів,
Курва ваша мати
А із ваших та й райкомів
Раду ми зробити
Трохи ДОБРІ Москалі
Жи-сте сі вступили

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

Добре то, що Москалі
Танки нам лишили
С тої техніки курейці
"Деу" нам зробили
А ті статуї великі
Лєнін з бородою
Ми на бронзу розпиляли
Та й зробили зброю

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

З тої зброї будем ми
Горобців пугати
Щоби вони не мішали
Урожай збирати
Ой летіт ви горобці
До іншого краю
Будьте чемні Москалі
Я вам всьо прощаю

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати

А рубашка то сорочка
Воротнік то ковнір
А карман то є кишеня
А солдат то жовнір
Шо зробили Москалі
Ви з нашої мови?
У нас гривня -
В вас рубель
Тьолки - то корови

Маєм Київ ми столицю,
Україну Мати,
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати
І не треба, Москалі,
Нам тут заважати
The people are alive alone
Called Ukrainsky
Ale vin not knowing scho є
Other people Rosiy
Lived sob good in them
That radianska vlada
I took that th people
Brothers called

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

Vova Lєnіn once drunk
Bo htiv take a walk
In Smolnіm ruhu naobiv
Vistril_ harmati
Well, early s hangover
Vilіz to the podium
Іz obdertyh vіn shutting
Chervon commune

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

Teche water z pid Aurora
Ta nd of Petrograd
And I May Sobі in Sratsi
Tu Sovetsku Vlada
For the king we bulo good
Kozhny mav se field
And Volodya vsіh zіgnav
Nai go kolko

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

And my dіdo bouv Kazda
Siyali y shouted
And moskaliki healthy
Kurkul called
Ny bi sobі called
And then vsyo taken
Commodity spelled
I gave kufayku

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

Rosіyany good people
Moskal trash
Lіpshe lads bi-ste lived
Here at Pakіstanі
And yak nє that s_ do not phaite
You zasterіgayu
And ni I, and ni birthplace
I do not check you here

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

All backwater stee taken
Teper VI Magnati
Ale in us є Lazarenko
Bude to help
She Vkraїna zattsvіte
І rozkvіtnut kvіtki
Shee come to us
Wee on zarobіtki

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

We have school
"Hello!" kazati
Shlyakh bi trafiv, Moskaliv,
Kurva your mother
And do you have the same district committee
I wish you joy
Trochs DOBRI Moskalі
Wi ste stepped

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

Dobry, scho Moskali
Tanks deprived us
Since then tehnіki kureytsi
"Daewoo" we have earned
And these statues are great
Lєnіn w beard
Mi on bronze rozpilili
That th zrobili zbroyu

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

From this day we will be
Gorobtsiv Pugati
Schoby stink not mishali
Harvest grain
Oi letіt vi gorobtsі
To the edge
Be Chemno Moskali
I forgive you all

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect

A shirt is a shirt
Vorotnik that Kovnіr
A pocket that є kishenya
A soldier then zhovnіr
Sho zabili Moskali
Viz our move?
We have a hryvnia -
In you ruble
Tolka - the cow

May Kyiv Capital,
Ukraine Mati,
І does not require, Moskali,
We are here to respect
І does not require, Moskali,
We are here to respect
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет