Текст песни F.O. - Няма чакай

Исполнитель
Название песни
Няма чакай
Дата добавления
30.04.2016 | 15:23:29
Просмотров 1153
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни F.O. - Няма чакай, а еще перевод песни с видео или клипом.

Знам, няма как да бъда кратък,
но заради теб и мен ще продължа нататък!
И ако там някъде ме чува някой,
някой като теб и мен, ми то тогава няма чакай! [x4]

Винаги вдигам ги с тоя flow,
видимо движими on the фон.
Има ли "всякак" в тоя рап?
Няма железни - отдавна за скрап,
скарани с ритъма, облича ги сляп,
брутални MC-та да нямат за хляб,
рапирахме истини и то на инат,
дарявахме времето своя печат.
Преди да ме тълкуваш и цитираш наобратно
имай предвид, че безценното ти го подаряваме безплатно!
За някои са просто минути,
за други са ноти нечути,
едни, за да бъдат прочути,
а други да цапат капути!
Всеки си има причина, но начина имаме само малцина!
От музика болни сме, неизлечимo, личи му
на мнението, че не мълчи, но категорично
е времето и служим му чинно, но безпредметно, безпричинно,
ту виновно, ту някак си невинно!
И как да обясня на музикален метросексуал,
че "Mezzo Soprano" не е мафиотски сериал?
Умрял съм ви за лайковете, тук съм за разбиране
и докато намирам го, не подлежа на спиране!

Знам, няма как да бъда кратък,
но заради теб и мен ще продължа нататък!
И ако там някъде ме чува някой,
някой като теб и мен, ми то тогава няма чакай! [x2]

Не пиша текстове на телефона,
с листа зад микрофона,
кат' поп съм пред икона,
с мен са жака и канона, Ну ну да,
да не ходим по вода...моя свят е на брега!
Град на греха...
Бургаската, с маската, влизам със взлом,
заджаскам ли, стряскам ги без метроном.
Няма как да бъда някой, някой като теб,
но на мен не ми отива никак, лек!
Говоря на меко, за някои съм hard,
може би сложен и лихвата Art,
криво разбиране извън стандарта,
а понякога Жокера е моята карта!
На старта съм и нямам настигане,
пристигаме с вибриране,
разтапям колони с рапиране,
не вдигаме само с набиране.
Но да разбирам ли, че не разбирате,
често се губим, за да ни намирате
и разните рими не абортирайте!
Вече далече от Прет-а-порте,
рапa попречи да бъда менте,
трака ми рече и стана ренде,
поднесено и сръчно изпечено от мен,
песен за рапето, че не ми остана фен!

Знам, няма как да бъда кратък,
но заради теб и мен ще продължа нататък!
И ако там някъде ме чува някой,
някой като теб и мен, ми то тогава няма чакай! [x2]”
I can not be brief,
but for I and me will go on!
And if somewhere I heard someone
someone like you and me, then you will not wait! [X4]

Always lift them with this flow,
movable visible on the background.
Is there a "sure thing" in this rap?
No iron - long ago for scrap
Grill rhythm dress them blind
brutal MC-they have no bread
rapier truths and it stubborn,
their time its stamp.
Before me interpret and quote backwards
keep in mind that precious you give it away for free!
For some are just minutes,
other notes are unheard,
one to be celebrated,
while others dirty Capua!
Everyone has a reason, but the way we have just a few!
Music're sick, neizlechimo, shows his
of the opinion that not silent, but definitely
the time and serve him dutifully, but pointless, gratuitous,
sometimes guilty, then somehow innocent!
And how to explain to music metroseksual,
that "Mezzo Soprano" is not a mafia series?
I have died for Chamomile, I'm here to understand
and while I find it is not subject to stop!

I can not be brief,
but for I and me will go on!
And if somewhere I heard someone
someone like you and me, then you will not wait! [X2]

Do not write texts on your phone
leaves behind the microphone
Cat 'before I pop icon
with me are jack and canon Nu nu yes,
do not walk on water ... my world is on the edge!
Sin City...
Burgas with the mask go with burglary
zadzhaskam I startle them without metronome.
I could not be someone, someone like you,
but it does not go at all, cure!
Speak softly, some'm hard,
perhaps complicated and interest Art,
misunderstanding outside standard
sometimes Joker's my card!
At the start and I'm catching up
arrive with vibration
melt columns rapping,
not only raise dialing.
But I understand that you do not understand,
often we lose to us are
and various rhyme not abort!
Already far from Pret-a-porter,
rapa want to be bogus,
He said tracks and became grater,
served and skillfully cooked by me
song for rappelling that I did not have a fan!

I can not be brief,
but for I and me will go on!
And if somewhere I heard someone
someone like you and me, then you will not wait! [X2] "
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет