Текст песни Benny Friedman - Yesh Tikvah

Исполнитель
Название песни
Yesh Tikvah
Дата добавления
25.08.2014 | 03:23:33
Просмотров 800
3 чел. считают текст песни верным
1 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Benny Friedman - Yesh Tikvah, а еще перевод песни с видео или клипом.

תסתכל פה ושם
מסביב לעולם
יש צרות, דאגות
החיוך נעלם
אך אל תראה רק שחור
כי גם זה יעבור
והכל יסתדר
כי ה' יעזור

יש תקווה
אם נשיר כולנו יחד
יש אמונה חזקה מכל הפחד
לא נפול, לא נרעד
כי אנחנו לא לבד
יש לנו ה' אחד

היי, אחי
בוא איתי
שים ידך בידי
אל תדאג, אל תפחד
כי נצעד יד ביד
הקדוש ברוך הוא
את כולנו אוהב
עוד תראה שמחר
ייגמר הכאב

Тистакель по ве шам
Мисавив лаолам
Еш царот даагот
Ахиюх неилам
Ах аль тирей рак шахор
ки гам зе яавор
ве аколь истадер
ки Ашем яазор

Еш тиква
Им нашир кулану яхад
Еш эмуна хазака миколь апахад
Ло ниполь, ло нирад
Ки анахну ло левад
еш лану Ашем эхад

Хей ахи
Во ити
Су ядха беяди
Аль тидаг, аль типхад
ки ницад яд бе яд
Акадош Барух Ху
Эт кулану охэв
Од тире шемахар
игамер акэв
תסתכל פה ושם
מסביב לעולם
יש צרות, דאגות
החיוך נעלם
אך אל תראה רק שחור
כי גם זה יעבור
והכל יסתדר
כי ה 'יעזור

יש תקווה
אם נשיר כולנו יחד
יש אמונה חזקה מכל הפחד
לא נפול, לא נרעד
כי אנחנו לא לבד
יש לנו ה 'אחד

היי, אחי
בוא איתי
שים ידך בידי
אל תדאג, אל תפחד
כי נצעד יד ביד
הקדוש ברוך הוא
את כולנו אוהב
עוד תראה שמחר
ייגמר הכאב

Tistakel on 've sham
Misawa laolam
Yesh tsarot daagot
Ahiyuh Neil
Ah al tirey cancer Shahor
din ki se yaavor
ve Akol istader
ki Hashem yaazor

Yesh Tikva
They Nashiri Kulanov Yahad
Yesh emunah Chazak Micol apahad
Luo nipol , lo nirad
Key Anakhnu lo levadas
em lan Hashem Echad

Hey ahs
in iti
Su yadha beyadi
Al tidag al tiphad
ki baa nitsad poison poison
Akadosh Baruch Hu
Et Kulanov ohev
Aude dash shemahar
igamer akev
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет