Текст песни Тимур Дзейтов - ГIалгIайче

Исполнитель:
Название песни:
ГIалгIайче
Дата добавления:
25.11.2018 | 18:20:54
Просмотров: 1212
3 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Тимур Дзейтов - ГIалгIайче, а еще перевод песни с видео или клипом.

Мехка хозаленца лепаш
Зовне ек вай лоаманче.
Халкъа вахар сийрдадоахаш
Дег1айоаг1а Г1алг1айче.
Вайна беннаб везача Далла
Беркате мохк ираза.
Боагбаь даьшка маьлха ала,
Кхоллама низ чулаьца.

Сийлахь хийла, боча Даьхе!
Шерша, байракх, дог хьесташ!
Моастаг1ий д1агаьнабаьхе
Латта, г1алг1ай, мохк ч1оаг1беш!

Эзарлехьа вай хьадоаг1а
1азапа к1ал ца дусаш,
Мехка сий лорадеш ч1оаг1а
Турпалий низ совбоахаш.
Эздел, денал, къаман оамал -
Ц1ийца 1ийнай парг1ато.
Х1ара г1алг1а хургва турпал
Вайца хургья коттало!

Сийлахь хийла, боча Даьхе!
Шерша, байракх, дог хьесташ!
Моастаг1ий д1агаьнабаьхе
Латта, г1алг1ай, мохк ч1оаг1беш!
Fur hozalentsa lepash
In the morning, ek Wai Loamanche.
Halka vahar sirdadooash
Degayoagla G1alg1aiche.
Vaina Bennab lucky Dalla
Berkat mohk iraza.
Boagba Dakshka Malha Ala,
Khollama bottom chulatsa.

Silah Hiila, bocha Daihe!
Shersh, Bairakh, Great Hestash!
Moastagii d1agaNabayhe
Latta, galgy, mohk chloag1besh!

Ezarlehja vai hadoag1a
1azapa k1al tsa dusash,
Fur sy lorades chtoag1a
Turpaliy bottom svobohash.
Ezdel, Denal, Kyaman Oamal -
Tsiyets 1iyn parg1ato.
H1ArHalga1a hurgva turpal
Weitsy kurgya kottalo!

Silah Hiila, bocha Daihe!
Shersh, Bairakh, Great Hestash!
Moastagii d1agaNabayhe
Latta, galgy, mohk chloag1besh!
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет