Текст песни Султан Садыралиев - 13 жашар баланын арманы

Исполнитель:
Название песни:
13 жашар баланын арманы
Дата добавления:
25.05.2014 | 19:07:09
Просмотров: 1116
1 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Султан Садыралиев - 13 жашар баланын арманы, а еще перевод песни с видео или клипом.

Ата, каныңдан бүткөн баламын,
Кабыл ал айткан саламым.
Көңүлүм канча калса да,
Көзүмдөн учуп карааның.
Көрүнүп “жарк” дей түшсө деп,
Гүлзарлап жолуң карадым.
Көргөн бир күнү курсунчу,
Ата, тирүүлөй жетим баланын.

Туягын тулпар кордойбу,
Тууруна туйгун конбойбу?
Бөлүнгөн кайта бириксе,
Бөксөргөн нерсең толбойбу.
Укканың барбы, атаке,
Уясын бузган торгойду?!
Томуктай ошо макылук,
Ата, торгойчо болсоң болбойбу?..

Балалуу көлдүн өрдөгүн,
Баласы үчүн өлгөнүн.
Бүк түшүп өлгөн бала үчүн,
Бүркүттү дагы көргөнмүн.
Асырап бала бакпаган,
Айбандын бирин көрбөдүм.
Жылдыздай жанган балаңды,
Ата, жырткычча неге көрбөдүң?!

Барчын да канат сабалап,
Бала үчүн кылат далалат.
Айланып алыс кете албай,
Ак-куу да бала каралап.
Атсаң да болбой, айкырып,
Аюу да коргойт мамалак.
Атаке, сендей боору таш,
Деги адамда кантип жаралат?!

Апам чыгарып күчүн жашка эле,
Чыдамыш болот жакшы эле.
Бир кокуй неме экениң,
Билсечи байкуш башта эле.
Сендеги сырды ал кезде,
Сезбесе керек жаш неме.
Убалдан коркуп койбогон,
Ата, ушунча бооруң таш беле?!

Ар кимден ушак кеп угам,
Башка аял алды деп угам.
Баарынан бирге ойногон,
Балдардан жаман корунам.
Тосушса балдар атасын,
Томсоруп айла жогунан.
Тойпоңдоп чуркап мен деле,
Ата, тосчу эмес белем жолуңдан?!

Турмушта болот салтанат,
Турса да гүлдөп чар тарап.
Ызы-чуу түшүп биздин үй,
Мас болуп баарын талкалап.
Томкоруп тоону келгенсип,
Жатчу элең кээде чалкалап.
Анда да байкуш апакем,
Сенин айыбыңды турчу калкалап...

Боору таш сендей жаралган,
Болбостур деги адамдан.
Айыгаар күнүм бар бекен,
Ачышкан жүрөк жарамдан.
Убалдан коркпос жанакы,
Таш жүрөк немең жаңы алган.
Апамдан өйдө көрсөң да,
Кантип анча өйдө көрдүң балаңдан?

Ичине түшүп жалындын,
Ичигиңди далай жамындым.
Сыздатса балдар “жетим” деп,
Сынганын айтпа шагымдын.
Жоготкон деген атасын,
Жогу да менин багымдын.
Жыттатып койчу бир келип,
Атоу, жытыңды абдан сагындым.

Бак-таалай мага мунарык,
Баратат улам тунарып.
Канчалык бүтөт десем да,
Кайгыга кайгым уланып.
Кайгынын жетпей түбүнө,
Кетти окшойт катым чубалып.
Ушунун баарын сен келсең,
Ата, унутпайт белек кубанып...
Ата , каныңдан бүткөн баламын ,
Кобыл ал айткан салом.
Көңүлүм кончался Калс к ,
Көзүмдөн учуп карааның .
Көрүнүп " Жарко " дей түшсө деп ,
Гүлзарлап жолуң Карадага .
Көргөн бир күнү курсунчу ,
Ата , тирүүлөй жетим баланын .

Туягын Тулпар кордойбу ,
Тууруна туйгун конбойбу ?
Бөлүнгөн кайт бириксе ,
Бөксөргөн нерсең толбойбу .
Укканың барбы , атаке ,
Уясын бузган торгойду ?
Томуктай Ошо макылук ,
Ата , торгойчо болсоң болбойбу ? ..

Балалуу көлдүн өрдөгүн ,
Балас үчүн өлгөнүн .
Бүк түшүп өлгөн балла үчүн ,
Бүркүттү дагы көргөнмүн .
Асырап балла бакпаган ,
Айбандын бирин көрбөдүм .
Жылдыздай жанган балаңды ,
Ата , жырткычча Негев көрбөдүң ?

Барчын к канат сабалап ,
Балла үчүн кылат далалат .
Айланып алыс Кете Алба ,
Ак - куу до балла каралап .
Атсаң к болбой , айкырып ,
АЮУ к коргойт мамалак .
Атаке , Сендай БООРу таш ,
Деги адамда кантип жаралат ?

Апам чыгарып күчүн Жешко эле ,
Чыдамыш болот жакшы эле .
Бир коку неимели экениң ,
Билсечи байкуш Башта эле .
Сендеги сырды ал кезде ,
Сезбесе керек жаш неимели .
Убалдан коркуп койбогон ,
Ата , ушунча бооруң таш Беле ?

Ар кимден Ушак Кеп Уго ,
Башка аял Алды деп Уго .
Баарынан Бирг ойногон ,
Балдардан жаман корунам .
Тосушса балдар атасын ,
Томсоруп Айла жогунан .
Тойпоңдоп чуркап мен деле ,
Ата , тосчу эмес белем жолуңдан ?

Турмушта болот салтанат ,
Турс к гүлдөп чар тарап .
Ызы - слышал түшүп биздин үй ,
Масс болуп баарын талкалап .
Томкоруп тоону келгенсип ,
Жатчу элең кээде чалкалап .
Анда к байкуш Апак ,
Сенин айыбыңды турчу калкалап ...

БООРу таш Сендай жаралган ,
Болбостур деги адамдан .
Айыгаар күнүм бар бекен ,
Ачышкан жүрөк жарамдан .
Убалдан коркпос жанакы ,
Таш жүрөк немең жаңы алган .
Апамдан өйдө көрсөң к ,
Кантип анча өйдө көрдүң балаңдан ?

Ичине түшүп жалындын ,
Ичигиңди далай жамындым .
Сыздатса балдар " жетим " деп ,
Сынганын айтпа шагымдын .
Жоготкон Деген атасын ,
Жогу к менин багымдын .
Жыттатып койчу бир келип ,
Атоу , жытыңды абдан сагындым .

Бак - Тааля можно мунарык ,
Баратат Улам тунарып .
Канчалык бүтөт десем к ,
Кайгыга Кайгем уланып .
Кайгынын жетпей түбүнө ,
Кетти окшойт катым чубалып .
Ушунун баарын сен келсең ,
Ата , унутпайт Белек кубанып ...
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет