Текст песни Ст.15 - ЗУ Про милицию

Исполнитель:
Название песни:
ЗУ Про милицию
Дата добавления:
05.03.2021 | 12:20:07
Просмотров: 2
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Ст.15 - ЗУ Про милицию, а еще перевод песни с видео или клипом.

Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї

Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заложників;

2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю працівника міліції;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або працівника міліції.

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника міліції.
Статья 15. Применение огнестрельного оружия

Сотрудники милиции в качестве крайней меры имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:

1) для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни и здоровью, а также освобождения заложников;

2) для отражения нападения на сотрудника милиции или членов его семьи, если их жизни или здоровью угрожает опасность;

3) для отражения нападения на охраняемые объекты, конвои, жилые помещения граждан, помещения государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, а также освобождения их в случае захвата;

4) для задержания лица, которое застали при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться;

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, пытается сбежать из-под стражи, а также вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни и здоровью работника милиции;

6) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью граждан или сотрудника милиции.

Запрещается применять и использовать огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если от этого могут пострадать посторонние лица.

Сотрудники милиции имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова помощи, для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника милиции.
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет