Текст песни попурри 3 песни - Башана хаба а

Исполнитель:
Название песни:
Башана хаба а
Дата добавления:
21.11.2018 | 12:20:06
Просмотров: 46
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни попурри 3 песни - Башана хаба а, а еще перевод песни с видео или клипом.

первая:

БашанА хаба А, нашЕв аль хамир пЭсэт,
Вэ ниспОр ципорИм нодэдОт.
ЕладИм бахувшА, есАхаку тофЭсэт,
БаИн хабАит левЭИн хасадОт.
Од тирЭ, од тирэ каматОв ихиЕ,
БашанА, башанА хаба А…

АнавИм адумИм, явшИлу ад хаЭрэх,
ВэигшУ цонэнИм ла шулохОм.
Вэ рухОт рэдумИм асУ эль эн хадЭрэх,
ИтонИм ешанИм вэ анаИ.

БашанА хаба А, нифрОс капот ядАим,
Муль хАор ханигАр халавАн.
АнафА леванА тифрОс баор кнафАим,
Вэха шЭмэш тизрАх летохАн.

ШАба хабА, бИ ерушалАим (2р) абнуЯ!! 2 р.
first:

BashanA hub A, nashEv al Hamir pEset,
We nispor cypore nodEdOt.
ElaDim bahuvsha, Esahak tofEset,
Bain habAit levEin HassadOt.
 Od tyre, Od tyre kamatovIhI,
BashanA, BashanA hub A ...

AnaVIm adumIm, yavshIlu hell haAreh,
Waigsu CononIm la shulohom.
We ruhOt RadumIm asU el en HadEreh,
EatonIm ishimI veaAi.

BashanA hub A, nifroS hood hood,
Mul KhAr KhanigAr HalavAn.
Anafa Levana Typhora Baor KnathAim,
Vekha shemesh tisrah letohan.

Shaba hub, bi yerushalim (2p) abnuya !! 2 p.
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет