Текст песни На Відміну Від - Десперадо

Исполнитель
Название песни
Десперадо
Дата добавления
03.10.2017 | 00:20:07
Просмотров 79
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни На Відміну Від - Десперадо, а еще перевод песни с видео или клипом.

Кто круче?

или
Дощова відчайдуха, краплі об асфальт глухо
розбиваються, вижити намагаються,
але ні... В житті так не буває:
лише сантиметра не вистачає,
щоб на землю впасти. Сьогодні ж закінчу текст - вистачило пасти.
Головне, щоб не так, як у хай-хай холодний чай...
Віддай, адже це моє, я мовчу тільки дощ, як з відра лл'є.
Теми затерті до дир, краплі падають на папір.
То не сльози на обличчі, то дощ
або ні, грим, тільки підвіконня так і залишилося пустим.
Відпусти - спалено всі мости.
Прости, пробач я ще у полоні, не на Оболоні.
То не про мене, то про іншого поета, я і досі чекаю свого сета.
У двобої з мікрофоном в мене вийшло, я зміг,
тільки не зрозумів програв чи переміг.
Світло у чужих домівках тухне, ну, а я чекаю поки дощ вщухне
поки дощ вщухне, поки біль вщухне, поки дощ...

Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.
Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.

Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.
Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.

Грр, вовченя занадто довго гризло ґрати.
Хоч грають всі, та я не звик за правилами грати.
І досі почати ще не встиг, відчуваю вже фінал -
я не чекаю оплесків, лише пустий зал...
Єдиний мій прихильник встановлює свої закони.
Відчайдушний крик, є один-два мікрофони.
Нова роль - звик. Король без корони зник давно..
Пароль відсутній - мені все одно.
Краплі дощу облизую вікно, наче плечі скло.
Мені всього замало. Слухаю дощ - сумно стало.
Я не вмирав поки моя скрипка грала,
я не спиняв емоції поки вона не впала.
Остання крапля на долоні і все скінчилось -
я не в полоні більше, не довго залишилось.
Що там буде краще, я вірю, там буде краще.
Мене нема на підвіконнні - впав униз дощем...

Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.
Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.

Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.
Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.

Десперадо...
Цілком можливо, цілком можливо, цілком можливо, цілком можливо...

Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.
Десперадо - за вікном злива,
десперадо... Може переможемо, цілком можливо.

Цілком можливо, цілком можливо, цілком можливо, цілком можливо...
Rainy desperation, drops of asphalt are deaf
break up, survive try,
but no ... In life it does not happen:
only a centimeter is not enough
to fall to the ground. Today I will finish the text - there was enough paste.
The main thing is to not like hi-hai cold tea ...
Give it, because it's mine, I only keep silent as it is from the bucket.
Themes are rubbed to the edge, drops fall on paper.
That's not tears on the face, then rain
or not, makeup, only the window sill is left empty.
Let go - all the bridges are burned.
Sorry, I'm sorry, I'm still in captivity, not in Obolon.
It's not about me, then about another poet, I'm still waiting for my set.
In a duel with a microphone I came out, I could,
just did not understand loser or wins.
The light in other people's homes is fading, well, and I wait until the rain dies
until the rain goes down until the pain dies until the rain ...

Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.
Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.

Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.
Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.

Grr, wailing for too long to grin the grid.
Although everyone plays, and I'm not used to playing rules.
And I still do not have time to start, I already feel the final -
I do not expect applause, only an empty hall ...
My only supporter is establishing his laws.
A scary cry, there are one or two microphones.
A new role is used to. The king without a crown has disappeared for a long time ..
No password - I do not care.
Drops of rain lick the window, like a shoulder glass.
All I do is not enough. I hear the rain - it was sad.
I did not die while my violin was playing
I did not stop the emotions until it fell.
The last drop on the palm and everything is over -
I'm not in captivity anymore, not long left.
What's going to be better there, I believe, there will be better.
I'm not on the windowsill - I fell down to the rain ...

Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.
Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.

Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.
Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.

Desperado ...
It is quite possible, quite possibly, quite possibly, quite possible ...

Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.
Desperado - out of the shower window
desperado ... Maybe we'll win, it's quite possible.

It is quite possible, quite possibly, quite possibly, quite possible ...
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет