Текст песни Маланка - Ой учора із Вечора

Исполнитель:
Название песни:
Ой учора із Вечора
Дата добавления:
13.07.2014 | 01:49:20
Просмотров: 1570
6 чел. считают текст песни верным
5 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Маланка - Ой учора із Вечора, а еще перевод песни с видео или клипом.

Ой учора із Вечора
Пасла Маланка Два Качура | (2)

Ой пасучи загубила
Шукаючи заблудила | (2)

Приблудилася в Чистеє Поле
А там Василько Плужком оре | (2)

Оре-оре Жито сіє
За ним Жито зеленіє | (2)

Оре-оре поганяє
Догори личком спочиває | (2)

Оре-оре сам Плуг заносить
Йому Маланка їсти виносить | (2)

Ой Черчику-Васильчику
Посію Тебе в Городчику | (2)

Буду ж Тебе шанувати
По тричі на день поливати | (2)

Щосуботоньки проривати
За русу косу затикати | (2)

До Церковоньки виряжати
Василечком величати | (2)

Ой Черчику-Васильчику
Не гони Кури по Xлівчику | (2)

Бо мої Кури Дорогії
По Чотири Золотії | (2)

Ой Черчику-Васильчику
Не сідай скраю на Припічку | (2)

Або ж мені Горшка збавиш
Або ж собі Жупан спалиш | (2)

А сядь собі на Лавочці
Коло своєї Маланочки | (2)

Наша Маланка в Дністрі була
Дністрову Воду-воду пила | (2)

На Камені ноги мила
Срібний Перстень упустила | (2)

Срібний Перстень достягала
Тонкий Хвартуx замочала | (2)

Повій Вітре Буйнесенький
Висуши Хвартуx Тонесенький | (2)

Повій Вітре сюди-туди
Висуши Хвартуx межи Люде | (2)

Повій Вітре сяк-так сяк-так
Висуши Хвартуx як Мак як Мак | (2)

Повій Вітре зо всіx Сторон
Щоби Маланці не був сором | (2)

Щоби Матінка не пізнала
Щоби від Xати не прогнала | (2)

Наша Маланка Малесенька
Як Конопелька Тонесенька | (2)

Наша Маланка Неробоча
На Ній Сорочка Парубоча | (2)

Наша Маланка не сама xодить
Нашу Маланку Парубки водять | (2)

Наша Маланка Током-током
За нею Xлопці скоком-скоком | (2)

Наша Маланка украдена
В Далекі Краї заведена | (2)

Ні Стежечки ні Доріжечки
Пішов би я до Воріжечки | (2)

Най Ворожка відгадає
Де Маланка пропадає | (2)

А Вороженька заxорувала
Мені Правди не сказала | (2)

Ой Господарю-Господаречку
Пусти в Xату Маланочку | (2)

Неxай Вона погуляє
Як Рибочка по Дунаю | (2)

Як Щука-Риба з Окуньцями
Наша Маланка з Молодцями | (2)
Oh uchora іz Vechory
Two grazed Malanka Katchura | ( 2)

Oh pasuchi ruined
Shukayuchi Strayed | ( 2)

Stray field in Chisteє
And there Vasil'ko Plow Ore | ( 2)

Ore -Ore corn sіє
Behind him corn zelenіє | ( 2)

Ore -Ore poganyaє
Burn down a personal spochivaє | ( 2)

Ore -Ore bring himself Plough
Yomu Malanka їsti Vinos | ( 2)

Oh Cherchiku - Vasil'chik
You Posіyu in Gorodchiku | ( 2)

Well you 'll shanuvati
By Trychi day polivati ​​| ( 2)

Schosubotonki prorivati
For Rusu braid zatikati | ( 2)

Until Tserkovonki viryazhati
Cornflowers velichati | ( 2)

Oh Cherchiku - Vasil'chik
Do not drive by Kuri Xlіvchiku | ( 2)

Bo moї Kuri Dorogії
By Vier Zolotії | ( 2)

Oh Cherchiku - Vasil'chik
Not sіday Skra on Pripіchku | ( 2)

Abo Well Meni Pot zbavish
Abo Well sobі Zupan spalish | ( 2)

And sit on sobі Lavochtsі
Kolo svoєї Malanochki | ( 2)

Our Malanka in Dnіstrі bula
Dnіstrovu water - drinking water | ( 2)

On Kamenі sweet feet
Srіbny Signet missed | ( 2)

Srіbny Signet dostyagala
Thin Hvartux zamochala | ( 2)

Povіy Vіtre Buynesenky
Visushi Hvartux Tonesenky | ( 2)

Povіy Vіtre syudi - tudi
Visushi Hvartux landmark Luda | ( 2)

Povіy Vіtre syak - so - so syak
Visushi Hvartux yak yak Mak Mak | ( 2)

Povіy Vіtre zone vsіx Parties
Schobi Malantsі buv not litter | ( 2)

Schobi Matіnka not pіznala
Schobi od Xati not chased | ( 2)

Our Malanka Malesenka
Yak Konopelko Tonesenka | ( 2)

Our Malanka Nerobocha
On Nіy Parubocha Shirt | ( 2)

Our Malanka not the xodit
Malanka leading our lads | ( 2)

Our Malanka Tok - current
Behind her Xloptsі bouncing - bouncing | ( 2)

Our Malanka stolen
In Dalekі Kraї wound | ( 2)

Ni Ni Stezhechki Dorіzhechki
I bi Pіshov to Vorіzhechki | ( 2)

Nye Vorozhko vіdgadaє
De Malanka propadaє | ( 2)

A Vorozhenka zaxoruvala
Meni not tell the truth | ( 2)

Oh Gospodarev - Gospodarechku
Thrust into Xatu Malanochku | ( 2)

Nexay Vaughn pogulyaє
Yak Ribochka Danube | ( 2)

Pike Yak - Riba s Okuntsyami
Our Malanka Molodtcov s | ( 2)
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет