Текст песни Лудуб Очиров - Эрхуудэй Дугар

Исполнитель
Название песни
Эрхуудэй Дугар
Дата добавления
24.06.2019 | 00:20:01
Просмотров 15
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Лудуб Очиров - Эрхуудэй Дугар, а еще перевод песни с видео или клипом.

Эрхуудэй Дугар.

Слова Дулгар Доржиева,муз.Лудуб Очиров.

Нэгэн, хоер,гурбанhаа
Наhанай зургэ эхилдэг
Наран найжын гэрэлhээ
Найдал туроод энхэрдэг

Припев.
Нэгэ наhа гуйсэhэн
Хуунэй ури хундэтэй
Арбаад алхам татаhан
Аляа хоорхэн Дугар (мансуудай)

Наhан оорэйн харгытай
Налгай Эхын уреэлтэй
Абын нэрэ нэрлуулхэ
Арюун харгы уршоолтэй

Угай hулдэ ургэнхэй
Урин гоеор энеэнхэй
Угаа дорюун эрхуудэй
Урдам хатар нааданхай
Erhudey Dugar.

Words by Dulgar Dorzhieva, muz.Ludub Ochirov.

Negan, Hoer, Gurbanhaa
Nahanai Zurga Ekhildeg
Naran Najyn Gerelhee
Found turod enherdag

Chorus.
Nega Naha Guisehen
Huunei Uri Hundetei
Arbaad alham tatah
Alaa hohorchen Dugar (mansuudai)

Nahan Oorain Hargty
Nalgay Ekhin ureeltey
Abyn nere nerluulhe
Aryun Hargi Urshooltey

Ugai Hulde Urgenhay
Urin Goor Aeneenhei
Ugaa Doryun Erkhudei
Urdam hatar nadanhay
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет