Текст песни Лаккитон - Сэлэнгэ

Исполнитель
Название песни
Сэлэнгэ
Дата добавления
14.05.2019 | 09:20:15
Просмотров 1047
3 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Лаккитон - Сэлэнгэ, а еще перевод песни с видео или клипом.

СЭЛЭНГЭ
Хүгжэмынь Б. Цырендашиевай
Үгэнь Д. Дамбаевай

Үлгэн һайхан тоонто дайдадаа
Үлгын дууе шагнан тэнжэнхэйб.
Элдин дэлюун энхэ тайгадаа
Эрын соло эдлэнхэйб.

Дабталга:
Сэлэнгэ, Сэлэнгэ —
Сэнгүүхэн Буряадайм
Сэсэгээр долгилһон нютаг лэ.
Сэлэнгэ, Сэлэнгэ, Сэлэнгэ!

Хүхы шубуун дуула, ханхина!
Хүхюун балшар намай һаныши.
Эрьеэ эльбэн, горхон харьялна...
Эдир наһам хаанабши.

Дабталга:

Налгай аба, эжын юрөөһэн
Нангин газар хэды һайхан бэ!
Дуулан ябахаа эндэ түрөө һэм —
Дуушан хэзээш байхалби.

Дабталга:
SELENGE
HGggemy B. Tsyrendashievai
Үgen D. Dambaevay

Lgang һaihan toonto daydadaa
Гlgyun duo tenenhenheib stepped.
Eldin Daylun Enhe Taigadaa
Eryn Solo Edlanheib.

Dabtalga:
Selenge, Selenge -
Sengүүhen Buryadheim
Sesegair dolgilһnutag le.
Selenge, Selenge, Selenge!

Hүhy shubuun duula, hanhin!
Hүhyun balshar namay һanyһ.
Eriee Elben, Gorkhon Haryalna ...
Edir naam haanabshi.

Dabtalga:

Nalgay Aba, Ezhyn Yurөөһen
Nangin gazar hedy һaihan be!
Duulan yabaha ende tүrөө һ em -
Duushan hezeesh bayhalbi.

Dabtalga:
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет