Текст песни Кур'ан - сура 67 Аль-Мульк

Исполнитель:
Название песни:
сура 67 Аль-Мульк
Дата добавления:
07.05.2016 | 00:42:55
Просмотров: 364
0 чел. считают текст песни верным
1 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Кур'ан - сура 67 Аль-Мульк , а еще перевод песни с видео или клипом.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
1. Tabārakal-Lazī Biyadihil-Mulku Va Huva `Alá Kulli Shay'in Qadīr
2. Allazī Xalaqal-Mavta Val-Ĥayāata Liyabluvakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan Va Huval-`Azīzul-Ghafūr
3. Allazī Xalaqa Sab`a Samāvātin Ţibāqāan Mā Tará Fī Xalqir-Raĥmāni Min Tafāwutin Fārji`il-Başara Hal Tará Min Fuţūr
4. Summa Arji`il Başara Karratayni Yanqalib 'Ilaykal Başaru Xāsi'āan Va Huva Ĥasīr
5. Va Laqad Zayyannās-Samā'ad-Dunyā Bimaşābīĥa va Ja`alnāhā Rujūmāan Lilshshayāţīn Va 'A`tadnā Lahum `Azābas-Sa`īr
6. Va Lillazīna Kafarū Birabbihim `Azābu Jahannama Va Bi'sal-Maşīr
7. 'Izā 'Ulqū Fīhā Sami`ū Lahā Shahīqāan Va Hiya Tafūr
8. Takādu Tamayyazu Minal-Gayži Kullamā 'Ulqiya Fīhā Favjun Sa'alahum Xazanatuhā Alam Ya'tikum Nazīr
9. Qālū Balá Qad Jā'anā Nazīrun Fakazzabnā Va Qulnā Mā Nazzalal-Lahu Min Shay'in 'In 'Antum 'Illā FīĐalālin Kabīr
10. Va Qālū Lav Kunnā Nasma`u 'Av Na`qilu Mā Kunnā Fī 'Aşĥābis-Sa`īr
11. Fā`tarafū Bizanbihim Fasuĥqāan Li'şĥābis-Sa`īr
12. 'Innal-Lazīna Yaxshavna Rabbahum Bil-Gaybi Lahum Magfiratun Va 'Ajrun Kabīr
13. Va 'Asirrū Qavlakum 'Av Ajharū Bihi 'Innahu `Alīmun Bizātiş-Şudūr
14. Alā Ya`lamu Man Xalaqa Va Huval-Laţīful-Xabīr
15. Huval-Lazī Ja`ala Lakumul-'Arđa Zalūlāan Fāmshū Fī Manākibihā Va Kulū Min Rizqihi Va 'Ilayhin-Nushūr
16. 'A'amintum Man Fīs-Samā'i 'An Yaxsifa Bikumul-'Arđa Fa'izā Hiya Tamūr
17. 'Am 'Amintum Man Fīs-Samā'i 'An Yursila `Alaykum Ĥāşibāan Fasata`lamūna Kayfa Nazīr
18. Va Laqad Kadzzabal-Lazīna Min Qablihim Fakayfa Kāna Nakīr
19. 'Avalam Yarav 'Iláţ-Ţayri Fawqahum Şāffātin Va Yaqbiđna Mā Yumsikuhunna 'Illār-Raĥmān 'Innahu Bikulli Shay'in Başīr
20. 'Amman Hāzāl-Lazī Huva Jundun Lakum Yanşurukum Min Dūnir-Raĥmān 'Inil-Kāfirūna 'Illā Fī Gurūr
21. 'Amman Hāzāl-Lazī Yarzuqukum 'In 'Amsaka Rizqah Bal Lajjū Fī `Utūwin Va Nufūr
22. 'Afaman Yamshī Mukibbāan `Alá Wajhihi 'Ahdá Amman Yamshī Savīyāan `Alá Şirāţin Mustaqīm
23. Qul Huval-Lazī Ansha'akum Va Ja`ala Lakumus-Sam`a Val-Abşāra Val-'Af'idata Qalīlāan Mā Tashkurūn
24. Qul Huval -Lazī Zara'akum Fīl-'Arđi Va Ilayhi Tuĥsharūn
25. Va Yaqūlūna Matá Hāzāl-Va`du In Kuntum Şādiqīn
26. Qul Innamāl-`Ilmu `Indal-Lahi Va Innamā Anā Nazīrun Mubīn
27. Falammā Ra'avhu Zulfatan Sīat Wujūhul-Lazīna Kafarū Wa Qīla Hāzāl-Lazī Kuntum Bihi Tadda`ūn
28. Qul Ara'aytum 'In 'Ahlakaniyal-Lahu Va Man Ma`ī 'Av Raĥimanā Faman Yujīrul-Kāfirīna Min `Azābin 'Alīm
29. Qul Huvar-Raĥmānu 'Āmannā Bihi Va `Alayhi Tawakkalnā Fasata`lamūna Man Huva Fī Đalālin Mubīn
30. Qul Ara aytum 'In 'Aşbaĥa Mā'uukum G
Bismillahir-Rahmanir-Рахим
1. Tabārakal-Лази Biyadihil-Va Тулку UVA Shay'in Кадир `аля Kulli
2. Allazī Xalaqal-VTA Val-Ĥayāata Liyabluvakum 'Ayyukum' Ahsan `практика Va Huval-`Azīzul-Гафур
3. Allazī Xalaqa Sab` Samāvātin Ţibāqāan má ФИ Xalqir-Рахмани tafāwut Fārji`il Мин-Мин BASARA случай FUTUR
4. Summa Arji`il Basara Karratayni Yanqalib 'Ilaykal Коллекция Xāsi'āan Va UVA кассира
5. Laqad Zayyannās Ва-ва Samā'ad-мир Bimaşābīĥa Ja`alnāhā Rujūmāan Lilshshayāţīn VA 'A`tadnā Lahum `Azābas-Sa`īr
6. Va Lillazīna Kafara Birabbihim Jahannama Azabu `Va-песок Bi'sal
7. "пицца" Ulqū Fīhā Sami`ū Laha shahīq Va Хийя Tafur
8. Какаду tamayyazu Минал-Gayži Kullamā 'Ulqiya Fīhā Favjun Sa'alahum Xazanatuhā Назир Alam Ya'tikum
9. Qālū Ала QAD Jā'anā Nazīrun Fakazzabnā Va Qulnā Nazzalal-Lahu má Min Shay'in 'В' Antum 'илля FīĐalālin Кабир
10. Va Qālū Lav Kunnā Nasma`u 'Av Na`qilu Kunnā ¯Fi má' Aşĥābis-Sa`īr
11. Fā`tarafū Bizanbihim Fasuĥqāan Li'şĥābis-Sa`īr
12. 'Innal-Lazina Yaxshavna Rabbahum Бил-Gaybi Lahum Magfiratun Va' Ajrun Кабир
13. VA 'Asirrū Qavlakum' Av Ajharū Бихи 'Innahu `лимонад Bizātiş-Treetop
14. ALA Ya`lamu Xalaqa Man Va Huval-Laţīful-Xabīr
15. Huval-Лази Ja`ala Lakumul-'Arđa Zalūlāan Fāmshū ¯Fi Manākibihā перо Мин Rizqihi Va Va 'Ilayhin-nushūr
16. 'A'amintum Человек ФИС-Samā'i сверхсовременные Yaxsifa Bikumul-'Arđa Fa'izā Хийя Tamur
17. 'Общие' Telaweh Человек ФИС-Samā'i сверхсовременные Yursila `алейкум Хасиб Fasata`lamūna Kayf Назир
18. Ва-Lazina Laqad Kadzzabal Min Qablihim Fakayfa КАНА Кир
19. 'Avalam Yarav' Инструмент-Tayri Fawqahum Şāffātin Va Yaqbiđna Yumsikuhunna má 'Illar-Рахман Innahu Bikulli Shay'in кассира
20. 'Amman Hazal-Лази UVA Jundun лакум Yanşurukum Мин Dunir-Рахман' Nil-Kāfirūna 'илля ¯Fi гурур
21. 'Amman Hazal-Лази Yarzuqukum' В 'глаголом Rizqah Bal lajju ¯Fi `Va отрицают Utūwin
22. 'Afaman Yamshī mukibb Wajhihi `аля' HDA Аммана Yamshī Savīyāan` ALA сетка Мустаким
23. Кул-Лази Huval Ansha'akum Va Ja`ala Sam`a Lakumus-Val-Val-'Af'idata Absari Qalīlāan má Tashkurūn
24. Кул Huval -Lazī Zara'akum фил-'Arđi Va илейхи Tuĥsharūn
25. Va Yaqūlūna сказал Hazal-Va`du В Kuntum Садика
26. Кул-`Ilmu innamal Indal-Лахи `Va Innamā ANA Nazīrun Мубин
27. Falammā Ra'avhu Zulfatan намерение Wujūhul-Lazina Kafara Кила Hazal-Лази Wa Бихи Kuntum Tadda`ūn
28. Кул Ara'aytum 'В' Ahlakaniyal-Lahu Va Человек Ma`ī 'Av Raĥimanā Faman Yujīrul-Kāfirīna Мин `наказание" Лим
29. Кул Huvar-Raĥmānu 'его дядя Бихи `алейхи Va отставку Fasata`lamūna Человек UVA ¯Fi Đalālin Мубин
30. Кул Ара aytum 'В' Asbahan Mā'uukum G
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет