Текст песни Аркадий Манджиев - Ээж

Исполнитель
Название песни
Ээж
Дата добавления
23.04.2015 | 18:14:31
Просмотров 1648
2 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Аркадий Манджиев - Ээж, а еще перевод песни с видео или клипом.

Жирhл огсн
Энкр ээж мини,
чим-хаалhд орулад
Амулњ дурдна.
Дурар насн цутхад
Дуланар бярняв.
Ачта ээжян санад
Оньдин хяяняв.

давтвр:
'Ээж, ээж, ээж мини,
Энкр сяяхн ээж, - мини Нарн.
Ээж, ээж - мини ямн,
Энкр сяяхн ээжм сангдна.

Цагар ирсн киитн
Царцулад оркна,
Ээжин бюлян хяляц,
Эвяр таална.
Эмгн болсн ээждян,
Элкдяд бяяняв.
Урня седкл,Танд,
-Yгян огняв.

давтвр:
'Ээж, ээж, ээж мини,
Энкр сяяхн ээж, - мини Нарн.
Ээж, ээж - мини ямн,
Энкр сєєхн ээђм сангдн
Zhirhl ogsn
Enkr eezh mini ,
denote - haalhd orulad
Amulњ durdna .
Durar HACH tsuthad
Dulanar byarnyav .
Achta eezhyan sanad
Ondin hyayanyav .

davtvr :
' Eezh , eezh , eezh mini ,
Enkr syayahn eezh - mini Narn .
Eezh , eezh - mini yamn ,
Enkr syayahn eezhm sangdna .

Tsagar irsn kiitn
Tsartsulad Orkney ,
Eezhin Bul hyalyats ,
Evyar taalna .
Emgn bolsn eezhdyan ,
Elkdyad byayanyav .
Urnya sedkl , tandem ,
-Ygyan Fire.

davtvr :
' Eezh , eezh , eezh mini ,
Enkr syayahn eezh - mini Narn .
Eezh , eezh - mini yamn ,
Enkr sєєhn eeђm sangdn
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет