Текст песни Акерке Маханбетова - Тек Алга

Исполнитель
Название песни
Тек Алга
Дата добавления
30.12.2014 | 04:26:10
Просмотров 382
3 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Акерке Маханбетова - Тек Алга, а еще перевод песни с видео или клипом.

Тек алға.
1,Тіршілік қайнап тұрса
Коңілің сайрап тұрса
Жас жанып жайнап тұрса
Дала
Сөндірме жан нұрыңды
Жазғырма тағдырыңды
Бақытқа әр күніңді бала
Қ-сы
Арманың барда
Шаршама талма
Жасқанып қалма
Жүре бер тек алға
Өмір сынаса
Көңілге алма
Әніңді жалға
Жүре бер тек алға
2,Қиналсаң анда санда
Үмітің алдаса да
Өтпелі әрқашан да
Бәрі
Сәтсіз күн оралмасын
Қайғыға жоламасын
Жүректің жоғалмасын
Сәні
Қайырмасы,
3,Бақ жұлдызың жанады
Арманға қалай қағады
Мұңайма ещқашан да өмірде
Әр адам бақыт алады
Tech alғa .
1 Tіrshіlіk қaynap tұrsa
Koңіlің sayrap tұrsa
Jas zhanyp zhaynap tұrsa
Dala
Sөndіrme Jean nұryңdy
Zhazғyrma taғdyryңdy
Baқytқa әr kүnіңdі Ball
Ka with descender -sy
Armanyң bard
Sharshama Talma
Zhasқanyp қalma
Zhүre Mar tech alғa
Omir synasa
Kөңіlge Alma
Әnіңdі zhalғa
Zhүre Mar tech alғa
2 Қinalsaң anda Sanda
Үmіtің aldasa yes
Өtpelі әrқashan yes
Bәrі
Sәtsіz kun oralmasyn
Қayғyғa zholamasyn
Zhүrektің zhoғalmasyn
Sәnі
Қayyrmasy ,
3 Baқ zhұldyzyң zhanady
Armanғa қalay қaғady
Mұңayma eschқashan yes өmіrde
Әr Adam baқyt Aladov
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет